Social return

Cofa zet maximaal in op regionale inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een arbeidsbeperking.
Daarmee bieden wij u de mogelijkheid invulling te geven aan uw doelstellingen in het kader van de participatiewet.