retourlogistiek

Cofa maakt de circulaire economie waar in de praktijk.
ONTDEKKEN, ONTWIKKELEN, OPERATIONALISEREN.
Wij zorgen ervoor dat producten worden teruggehaald en gerecycled. Het gaat hierbij om nieuw ontwikkelde, circulaire, maar ook bestaande,
niet-circulaire producten. Bij deze laatste categorie
letten we erop dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria om weer in een volgende gebruiksfase te kunnen worden ingezet. Op deze manier maken wij de TRANSITIE
naar een circulaire economie, STAP VOOR STAP.