RETOURLOGISTIEK
VOOR WERKKLEDING,
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EN PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN.

 

ONTDEKKEN
ONTWIKKELEN
OPERATIONALISEREN

CIRCULAIRE ECONOMIE!

Een economie waarin geen grondstoffen verloren gaan en geen afval ontstaat. Een circulaire economie. Waarin producten zodanig worden ontworpen dat grondstoffen of componenten beschikbaar blijven voor een volgende gebruiksfase, zónder schadelijke effecten naar mens en milieu. Waarin WAARDE EN KWALITEIT behouden blijven.

GEWOON DOEN! DAT IS ONS CREDO.

COFA maakt de circulaire economie waar in de praktijk. ONTDEKKEN, ONTWIKKELEN, OPERATIONALISEREN.
Wij zorgen ervoor dat producten worden teruggehaald en worden gerecycled. Het gaat hierbij om nieuw ontwikkelde, circulaire, maar ook bestaande, niet-circulaire producten. Bij deze laatste categorie letten we erop dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria om weer in een volgende gebruiksfase te kunnen worden ingezet. Op deze manier maken wij de TRANSITIE naar een circulaire economie, STAP VOOR STAP

NIEUWE GRONDSTOFFEN / PRODUCTEN

This is also how we do work clothing, safety shoes and other personal protective equipment. We collect, sort, dismantle and make as much as possible, new raw materials and / or products. For circular products for 100%, for non-circular products for more than 80%. After all, EVERY STEP BETTER THAN WASTE OR DISPOSAL IS A STEP IN THE GOOD DIRECTION

AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT

Cofa zet maximaal in op regionale inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een arbeidsbeperking. Daarmee bieden wij u de mogelijkheid invulling te geven aan uw doelstellingen in het kader van de participatiewet.

VERZAMELEN

Hoe gaat één en ander in zijn werk? COFA plaatst bij u een inzamelmiddel, zoals onze cage of plunjezak. Als deze vol is meldt u dit via info@circularcofa.com. Wij zullen dan zorgen dat de producten snel bij u worden opgehaald.

REFURBISHMENT EN RECYCLING

Uw gebruikte werkkleding, schoenen en
beschermingsmiddelen kunnen aardevolle grondstoffen bevatten die opnieuw worden ingezet. Zodra de producten binnen komen, worden ze opgenomen in de MATERIAALBANK van Cirmar. Vervolgens worden ze gehygiëniseerd, gesorteerd en beoordeeld aan de hand van de samenstelling en de kwaliteit.

ALS COMPONENT OF ALS GRONDSTOF

COFA makes a choice how materials will be reused after dismantling: as COMPONENT or as RAW MATERIAL, always for new products (in practice, a very small fraction is used as a secondary fuel).

COFA does not dispose of materials as waste, unless this is necessary because dangers of pollution

NIEUWE PRODUCTEN

Van werkkleding worden producten zoals tassen gemaakt, maar ook wordt het doek vervezeld om er voor een deel nieuw garen en doek van te maken. Het leder van werkschoenen kent een nieuwe toepassing in o.a. automotive. Indien gewenst kunnen zelfs producten specifiek voor uw bedrijf gemaakt worden!

VERTROUWELIJK

Omdat op veel van uw producten een logo is bevestigd, worden ze allemaal als vertrouwelijk materiaal behandeld, zodat geen logo’s opnieuw op de markt verschijnen.

PARTICIPATIE

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven hebben afgesproken om stapsgewijs nadrukkelijk meer werk mogelijk te maken voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 in het bedrijfsleven, 25.000 bij de overheid. Cofa maakt dit mogelijk door mensen met een arbeidsbeperking in te zetten in de circulaire economie en werkt hiervoor samen met zogenoemde SW-bedrijven en
dagbestedingsprojecten. De uren die worden besteed aan de door u aangeboden producten, worden periodiek gerapporteerd. Daarmee biedt Cofa u een gelegenheid invulling te geven aan de participatiewet, waar dat wellicht in uw primaire proces niet lukt (bijvoorbeeld om veiligheidsredenen). TEGELIJKERTIJD ZETTEN WE SAMEN EEN STAP IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE!

KORTOM

COFA HAALT UW GEBRUIKTE WERKKLEDING, VEILIGHEIDSSCHOENEN EN PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN OP.

WE MAKE SURE THAT LOGOS ARE NOT ON THE MARKET AGAIN.

COFA BETREKT HIERBIJ OOK MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING.

PRODUCTEN ZIJN IN PRINCIPE SCHOON.

ZE WORDEN VIA COMPONENT OF GRONDSTOF WEER OMGEZET NAAR PRODUCT.

SAMEN GAAN WE VOOR 0% AFVAL!